Biznes i finanse

Ulga rehabilitacyjna na zakup laptopa i smartfona – jak skorzystać z oferty skarbówki?

Korzystanie z odliczenia rehabilitacyjnego na urządzenia elektroniczne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością, może okazać się dużym ułatwieniem. Urządzenia spełniające te wymagania, oferują specjalne funkcje, które pozwalają wygodniej korzystać z nich np. osobom z wadą wzroku. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Serwis Prawo.pl przypomina, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup elektroniki użytkowej, pod warunkiem, że sprzęt jest „zindywidualizowany”. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził to w interpretacji z 29 września 2023 r. (nr 0111-KDSB2-2.4011.278.2023.2.AP), dzięki czemu osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu ruchu oraz dużą wadą wzroku może skorzystać z ulgi na nabycie sprzętu ułatwiającego wykonywanie pracy zdalnej.

„O prawie do odliczenia wydatków zdecydował fakt, że sprzęt jest przystosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku standardowego komputera odliczenie byłoby trudne – zauważa Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce, w artykule Prawo.pl. – Jednak w sprawie analizowanej przez dyrektora KIS podatnik udowodnił, że jest to sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowej konkretnej osoby” – dodał ekspert.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do dofinansowania zakupu i naprawy sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych wymaganych do właściwego funkcjonowania. Te wydatki nie są ograniczone i uzależnione od określonych limitów.

Koszty poniesione na zakup i konserwację sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych potrzebnych do rehabilitacji lub ułatwiających wykonywanie codziennych czynności, są wspierane przez ustawodawstwo. Te wydatki są nielimitowane i zależą od potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Ustawodawstwo gwarantuje osobom niepełnosprawnym dofinansowanie do zakupu i naprawy sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych dla ich dalszego rozwoju i codziennego funkcjonowania. Wszystkie te wydatki nie są ograniczone, a ich wysokość zależy od indywidualnych potrzeb.

„To oznacza, że ustawa o PIT nie przewiduje limitu kwotowego ich odliczenia. Podatnik może je odjąć od dochodu w faktycznie poniesionej wysokości, na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie” – wyjaśnia Grzegorz Grochowina na łamach Prawo.pl.

Ulga rehabilitacyjna na zakup laptopa i telefonu to możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego w wysokości 25% wartości tych sprzętów. Ulga ta jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Ulga rehabilitacyjna na zakup laptopa i telefonu umożliwia osobom niepełnosprawnym skorzystanie z odliczenia podatkowego w wysokości 25% wartości tych sprzętów. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne mogą zaoszczędzić 25% ceny na zakup laptopa lub telefonu, co jest szczególnie pomocne dla tych, którzy mają trudności z codziennym funkcjonowaniem.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego. Więcej informacji na temat tej ulgi znajduje się na stronie Prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/ulga-rehabilitacyjna-na-zakup-laptopa-i-telefonu,523414.html 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM