Polityka i społeczeństwo

Nowa siedziba Ośrodka Kuratorskiego w Raciborzu – komunikat

Nowa siedziba Ośrodka Kuratorskiego w Raciborzu to kamienica z XIX wieku, która zostanie przywrócona do dawnej świetności. Projekt zakłada również odnowienie elewacji i budowę garażu.

Nowa siedziba Ośrodka Kuratorskiego w Raciborzu ma stanowić przykład na to, jak działania Ministerstwa Sprawiedliwości przyczyniają się do poprawy dostępu do usług sądowych. Wiceminister Michał Woś podkreślił, że inwestycje w sądownictwo są niezbędne, aby było ono sprawne i dostępne dla wszystkich.

Nowa siedziba Ośrodka Kuratorskiego w Raciborzu będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, w tym nowoczesne systemy informatyczne. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2021 roku.

– Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sprawiedliwości angażuje się w tego rodzaju działania i inwestycje. To przyczyni się do poprawy jakości usług sądowych i skróci czas oczekiwania na wyroki – powiedział Krzysztof Szmidt, prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu to pierwszy krok w kierunku realizacji polityki Ministerstwa Sprawiedliwości, której celem jest zmniejszenie przestępczości wśród nieletnich. Wiceminister Woś podkreślił, że wszystkie statystyki wskazują, iż ośrodki kuratorskie są najbardziej skuteczne w zapobieganiu zdemoralizowaniu młodych ludzi, którzy popełnili przestępstwa. Ośrodek będzie oferował szeroką gamę zajęć, które pozwolą na wspieranie i pomoc nieletnim w trudnej sytuacji, zamiast zamykać ich w poprawczaku lub w ośrodku wychowawczym.

Nasze ośrodki są zlokalizowane w bardzo dobrych miejscach, w otoczeniu zieleni i z dala od budynków sądowych. Wybierając je, staraliśmy się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do zdrowienia.

Dbamy o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w ośrodkach kuratorskich jest dla nas priorytetem. Dlatego zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, którzy wykazują się wysoką jakością usług. Wszystkie zatrudnione osoby są przeszkolone w zakresie przepisów bezpieczeństwa i zgodnie z nimi pracują.

Komfort i przyjazna atmosfera

Dbamy o to, aby ośrodki kuratorskie były przyjazne i komfortowe. Staramy się stworzyć przyjazną i bezpieczną atmosferę, w której nasi uczestnicy mogą czuć się swobodnie i bezpiecznie. Dostarczamy różnorodne materiały edukacyjne, a także zapewniamy wsparcie psychologiczne i społeczne.

Wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że wykorzystanie zabytkowego budynku szpitala jako ośrodka kuratorskiego dla nieletnich ma na celu stworzenie im odpowiedniego otoczenia. Uważa on, że młodzi ludzie powinni traktować to jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, co da kuratorom więcej możliwości wyciągnięcia ich na prostą.

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu zostanie rozbudowany o nowy budynek, jakim będzie dawny Szpital Miejski przy ul. Gen. Józefa Bema 5. Znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej obiekt został ujęty w gminnej ewidencji zabytków i jest wyposażony w parter, piętro, poddasze oraz podziemną kondygnację użytkową o łącznej powierzchni 1.264 m2. Po zakończeniu inwestycji, znajdzie się w nim zespół specjalistów sądowych, archiwum, a także niezbędne urządzenia i sprzęt, co zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego okręgu rybnickiego. Projekt ten jest wyceniony na ponad 23 miliony złotych i potrwa 36 miesięcy.

Wiceminister Michał Woś podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza szereg inwestycji w powiecie raciborskim, mających na celu ochronę zabytków. Jako przykłady tych działań wskazał odnowienie budynków dawnego zakładu poprawczego, dawnego sądu krajowego dla Śląska oraz dawnej winiarni.

Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP pozostają bez jakichkolwiek zmian względem treści, formy i jakości, w jakiej zostały dostarczone przez nadawcę. Osoba bądź instytucja, która nadaje komunikat, odpowiada za jego treść, zgodnie z treścią art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM