Polityka i społeczeństwo

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego (komunikat)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza, że odbyło się inauguracyjne spotkanie specjalnego zespołu, który pracuje nad koncepcją zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego. Spotkanie zostało przewodniczone przez Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zapowiedział, że 31 marca zostanie opublikowany pierwszy raport dotyczący prac zespołu.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że zespół planuje przedstawić Radzie Ministrów kilka propozycji zmian dotyczących finansowania Funduszu Kościelnego w najbliższych tygodniach.

Propozycje zmian będą przedstawione rządowi w celu rozważenia i ewentualnej implementacji.

Podczas dzisiejszego spotkania podzieliliśmy się obowiązkami. Każdy członek zespołu ma przedstawić propozycje koncepcji, zaczynając od rozważenia koncepcji odpisu podatkowego – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu zespołu, wyjaśniono, że ponad 90 proc. środków z Funduszu Kościelnego jest przeznaczonych na sprawy związane z zabezpieczeniem społecznym osób duchownych.

Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi

Wicepremier podkreślił, że nowe rozwiązanie w sprawie Funduszu Kościelnego będzie wynikiem dialogu między członkami zespołu, członkami Rady Ministrów, a także wszystkimi kościołami i związkami wyznaniowymi.

Wypełnienie Konstytucji, która nakłada obowiązek współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi, dla dobra obywateli i dobra wspólnoty, leży w naszym zakresie obowiązków – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

31 marca to termin, do którego planowane jest opracowanie pierwszego raportu dotyczącego prac Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego.

Grupa robocza, znana jako Międzyresortowy Zespołu ds. Funduszu Kościelnego, została utworzona przez Premiera Donalda Tuska. Jej celem jest przeprowadzenie analiz i opracowanie propozycji zmiany sposobu funkcjonowania Funduszu Kościelnego, w tym zasad finansowania.

Prace Zespołu będą skupiać się na kwestiach dotyczących finansowania Funduszu Kościelnego, a także innych istotnych aspektów jego działania.

W ramach zwolnień podatkowych, osoby duchowne są zwolnione z opłacania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą również korzystać z ulg podatkowych w związku z działalnością charytatywną, oświatowo-wychowawczą, opiekuńczo-wychowawczą oraz remontami zabytkowych obiektów sakralnych.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pełni funkcję przewodniczącego zespołu. Na posiedzeniach obecni są również przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Zespołowi powierzono zadanie realizacji posiedzeń, które muszą być zwoływane co najmniej raz na miesiąc.

Możesz obejrzeć film na platformie YouTube pod tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=jOOi-3ByGV4&t=1s

UWAGA: Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści przez PAP SA w likwidacji, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM