Polityka i społeczeństwo

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet wita Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jako nowego partnera ze strony ONZ w działaniach na rzecz likwidacji przepaści cyfrowej pomiędzy kobietami a mężczyznami

NOWY JORK & GENEWA–(BUSINESS WIRE)– Według przełomowego raportu McKinsey Global Institute światowe PKB mogłoby zyskać 12 bilionów $ do 2025 roku, jeśli kobiety w niekorzystnym położeniu uzyskałyby dostęp do niezbędnej edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji znajduje się na stronie https://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

Ta niepokojąca luka wyznaczyła kierunek najnowszego partnerstwa Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Accelerator – WEA) z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (International Telecommunication Forum – ITU), wyspecjalizowaną agencją ONZ zajmującą się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. WEA i ITU planują wspólne działania na rzecz likwidacji przepaści cyfrowej pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Przy wsparciu Mary Kay, ITU i WEA wspólnie wyposażą przedsiębiorcze kobiety na całym świecie w niezbędne umiejętności cyfrowe w celu upodmiotowienia ich pod względem ekonomicznym dzięki wysokiej klasy programowi rozwoju umiejętności. Oprócz modułów szkoleń online, i dzięki wsparciu ze strony WEA, ITU i Mary Kay również wniosą swój wkład w budowę ekosystemu upodmiotowienia kobiet poprzez organizację corocznego konkursu Innovation Challenge.

„Korzystanie z technologii cyfrowych nie jest już tylko mile widzianą umiejętnością, lecz czymś niezbędnym – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor generalna Mary Kay Inc. – Niezmiernie ważne jest, aby kobiety w rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych krajach uzyskały dostęp do wartościowego i skutecznego szkolenia umiejętności, co pozwoli im na pomyślne konkurowanie z przedsiębiorcami z rynków rozwiniętych. Poprzez naszą współpracę z WEA i ITU osiągniemy ten cel”.

Przepaść cyfrowa jest nadal ogromna w krajach rozwijających się, gdzie tylko 19% kobiet korzysta z internetu i czerpie z niego korzyści[1]. Nierówności te zostały szczególnie uwidocznione podczas pandemii COVID-19. Wielu przedsiębiorców, jeżeli nie wszyscy, musiało się dostosować do obecnych okoliczności poprzez przeniesienie działalności do internetu. Mówiąc prosto, kobiety, które chcą założyć działalność gospodarczą w rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych krajach nie mogą tego zrobić, o ile nie mają wymaganych umiejętności cyfrowych.

„ITU jest zachwycony partnerstwem z Akceleratorem Przedsiębiorczości Kobiet, ukierunkowanym na inspirowanie, kształcenie i upodmiotowienie przedsiębiorczych kobiet na całym świecie – powiedziała Doreen Bogdan-Martin, dyrektor Biura Rozwoju Telekomunikacji w ITU. – Dzięki współpracy na rzecz budowy umiejętności cyfrowych w środowisku opartym na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, możemy pomóc kobietom zająć przysługujące im miejsce jako równoprawnych i wykwalifikowanych liderek napędzających wzrost gospodarczy”.

Inicjatywa pt. „Bridging the Digital Gender Divide” [Likwidacja przepaści cyfrowej pomiędzy mężczyznami i kobietami], która zostanie przetłumaczona na klika języków, składa się z:

  • 17 modułów szkoleń online w zakresie ogólnych umiejętności cyfrowych, skierowanych do młodych kobiet i kobiet prowadzących działalność gospodarczą w rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych krajach,
  • 8 modułów szkoleń online w zakresie umiejętności cyfrowych dla kobiet prowadzących działalność w branży tekstylnej i odzieżowej,
  • 4 moduły szkoleń online w zakresie umiejętności zarządzania dla kobiet prowadzących działalność w sektorze technologii,
  • 2-4 moduły szkoleń online w zakresie zielonej przedsiębiorczości i gospodarki,
  • 2-4 moduły szkoleń online w zakresie przedsiębiorczości i gospodarki w sektorze usług opieki społecznej i zdrowotnej.

Projekt jest bezprecedensowy pod względem potencjalnego globalnego zasięgu. Szkolenia skoncentrowane są na zapewnieniu umiejętności cyfrowych przedsiębiorczym kobietom, zmieniających ich sytuację, przyczynią się również do budowy społeczeństw i gospodarek wolnych od dyskryminacji dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym. Umożliwią kobietom z rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych krajów dostęp do wysokiej jakości programu szkoleniowego, który zabierze ich w drogę zmierzającą do wykształcenia strategicznych kompetencji, od identyfikacji jako przedsiębiorca po nabycie umiejętności cyfrowych niezbędnych do rozwoju w warunkach gospodarki cyfrowej.

Projekt również przyczyni się do rozwoju oferty Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet poprzez stworzenie i uruchomienie ekosystemu dla przedsiębiorczych kobiet, w celu rozwoju i przyspieszenia zrównoważanego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Przyczyni się również bezpośrednio do realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i niektórych wyszczególnionych w niej celów, w tym tych związanych z ubóstwem (Cel 1), edukacją (Cel 4), równością płci (Cel 5) i partnerstwem (Cel 17).

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ zajmującą się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT), która działa na rzecz rozwoju innowacyjności w sektorze ICT razem z 193 państwami członkowskimi i ponad 900 zrzeszonymi przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi. Założony ponad 150 lat temu w 1865 roku, ITU jest międzyrządowym organem odpowiedzialnym za koordynację korzystania z globalnego widma częstotliwości radiowych, promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie przydzielania pozycji satelitów na orbicie, poprawę infrastruktury komunikacyjnej w krajach rozwijających się i wyznaczanie światowych standardów, które usprawniają bezproblemową łączność w ramach szerokiej gamy systemów komunikacyjnych. Od sieci szerokopasmowych po najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe, nawigację w lotnictwie i żegludze, radioastronomię i oparty na technologii satelitarnej monitoring oceanograficzny i monitoring ziemi, jak również połączenia telefonii stacjonarnej i komórkowej, internetu i technologii transmisji, ITU z zaangażowaniem łączy świat. Więcej informacji znajduje się na stronie www.itu.int.

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) to wielostronna inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości kobiet utworzona podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zrzesza sześć agencji ONZ – Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), UN Global Compact (UNGC), Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP), ONZ Kobiety oraz Mary Kay Inc. w celu upodmiotowienia gospodarczego 5 mln kobiet do końca 2030 r.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest maksymalizacja wpływu rozwojowego przedsiębiorczości kobiet na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez budowanie sprzyjającego ekosystemu dla przedsiębiorczych kobiet na całym świecie. Akcelerator jest wyrazem potęgi zmian możliwej dzięki wielostronnemu partnerstwu o unikalnej skali, które wykorzystuje potencjał przedsiębiorczych kobiet.

Więcej informacji w serwisie we-accelerate. Obserwuj organizację w serwisach: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 58 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie marykayglobal.com.

1 https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide/

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

Źródło: Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA)

KONTAKT:

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej

marykay.com/newsroom

tel. (+1) 972.687.5332

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM