Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (4/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że raporty okresowe Spółki w 2022 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport roczny za 2021 rok – 11.03.2022 roku,

– Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13.05.2022 roku,

– Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 12.08.2022 roku,

– Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 10.11.2022 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka rezygnuje z przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM