Biznes i finanse

GETIN HOLDING SA (1/2022) Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 roku Emitent, jako pożyczkodawca, zawarł z Beyondream Investments Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr), jako pożyczkobiorcą (dalej: BI), umowę pożyczki pieniężnej w wysokości 652.200 zł na okres do dnia 23.12.2023 roku oraz umowy zabezpieczające jej spłatę, tj. umowę zastawu zwykłego oraz umowę zastawu rejestrowego do maksymalnej sumy zabezpieczenia 1.304.400 zł. Przedmiotem zastawów są akcje M.W Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (MW Trade) a Zastawcą jest BI.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowartość stawki WIBOR 6M+4% w stosunku rocznym z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego kwartał rozliczeniowy.

Zobowiązanie do udzielenia pożyczki pod warunkiem udzielenia zabezpieczenia jej spłaty wynika z zawartej przez Emitenta w dniu 23 grudnia 2021 roku z BI, Rafałem Wasilewskim oraz MW Trade. Umowy dotyczącej sprzedaży akcji w ramach publicznego wezwania.

O fakcie zawarcia umowy z dnia 23 grudnia 2021 roku jak i o wynikających z niej zobowiązaniach Emitenta, Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM