Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (2/2022) Szacunkowe wyniki za III kwartał roku obrotowego 2021/2022

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że według wstępnych szacunków w III kwartale roku obrotowego 2021/22 tj. od 1 października do 31 grudnia 2021 r. Spółka znacznie poprawiła r/r wyniki.

W III kwartale roku obrotowego 2021/2022 Spółka:

?odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 63.409 tys. zł, czyli o 58,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 40.114 tys. zł);

?wypracowała masę marży 21.095 tys. zł, czyli wyższą o 114,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 9.832 tys. zł);

?w ujęciu r/r poprawiła o 6.669 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 1.566 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -5.104 tys. zł;

?zminimalizowała stratę brutto do poziomu 457 tys. zł (było: strata brutto: 6.936 tys. zł).

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki poprawie marży procentowej o 9 p.p. oraz trwającej cały czas dyscyplinie kosztowej. Na poprawę wyników przychodowych wpłynęła również zmiana polityki handlowej wynikająca z nowej strategii Spółki, która przyniosła zdecydowanie większą sprzedaż we wszystkich kanałach, szczególnie w grudniu.

Narastająco, w całym roku finansowym tj; okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku obrotowego 2021/2022 Spółka:

?osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 169.884 tys. zł, czyli o 39,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 122.028 tys. zł)

?wypracowała masę marży 56.516 tys. zł, czyli wyższą o 69,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 33.357 tys. zł).

?w ujęciu r/r poprawiła o 13.986 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 5.764 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -8.222 tys. Zł

?dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 16,8% i stanowiła 14,8% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej. Dynamika sprzedaży w sklepach wzrosła w tym okresie o 38,5%.

Według wstępnych szacunków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia roku obrotowego 2021/2022, Spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 35 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 13.521 tys. zł. Wynik ten jest najlepszym, jaki osiągnął INTERSPORT od ponad 10 lat.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 planowana jest 22 lutego 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM