Polityka i społeczeństwo

Komisarz UE: nasze propozycje pomogą UE osiągnąć cel ograniczenia emisji z transportu o 90 proc.

Podczas swojego wystąpienia w Europejskim Komitecie Regionów komisarz przedstawiła najnowsze propozycje Komisji Europejskiej dotyczące transportu – strategię efektywnej i ekologicznej mobilności.

„Nasze propozycje +Fit for 55+ dotyczą czystszych paliw dla lotnictwa i transportu morskiego (…), a także infrastruktury potrzebnej do zasilania czystszych samochodów, ciężarówek, statków i samolotów” – zaznaczyła.

Dodała, że proponowane przez KE rozporządzenie wyznacza wiążące cele, mające zapewnić wystarczającą infrastrukturę, w tym m.in. ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodorem pojazdów lekkich i ciężkich.

„Potrzebne są wiążące cele, abyśmy mogli osiągnąć nasz cel obniżenia emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. I są one konieczne, abyśmy nie pozostawili żadnego regionu w tyle – w szczególności tych, w których popularność pojazdów elektrycznych jest mniejsza i gdzie nie ma jeszcze wystarczająco mocnego uzasadnienia biznesowego dla punktów ładowania. Nasze cele są celowo elastyczne, aby uwzględnić różne realia regionalne” – powiedziała Valean.

Przyznała, że plany szybkiej rozbudowy infrastruktury mogą wywoływać obawy dotyczące zbytniego obciążenia finansowego dla regionów. Dodatkowo nowe pojazdy bezemisyjne są droższe od tradycyjnych, co również przysparza pytań o koszty. Przypomniała jednak, że różne instrumenty finansowe UE wspierają inwestycje regionalne, w tym instrument „Łącząc Europę”, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz europejskie fundusze strukturalne.

Komisarz wyjaśniła, że propozycje KE mają na celu modernizację transeuropejskiej sieci transportowej, zwiększenie dalekobieżnych i transgranicznych podróży kolejowych oraz dalsze promowanie inteligentnych systemów transportowych. KE chce też sprostać wyzwaniom związanym z mobilnością w miastach. „Wpływ propozycji będzie odczuwalny przez wielu, od pasażerów i mieszkańców miast, po osoby mieszkające wzdłuż naszej sieci TEN-T i oczywiście sam sektor transportu” – zaznaczyła Valean.

TEN-T to transeuropejska sieć transportowa, czyli  szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej. Temu zagadnieniu komisarz poświeciła osobny punkt swojego wystąpienia.

Podkreśliła, że musimy zwrócić szczególną uwagę na odcinki transgraniczne, brakujące ogniwa i wąskie gardła w europejskich korytarzach. „Zgadzam się jednak przyspieszyć postępy w innych częściach sieci. Nie możemy po prostu czekać do 2050 roku. Dlatego zaproponowaliśmy nowy pośredni termin – 2040 r. dla rozszerzonej sieci bazowej” – powiedziała Valean.

Zwracała też uwagę, że duża część obywateli UE mieszka na obszarach miejskich lub codziennie dojeżdża do pracy. Jednocześnie mieszkańcy miast najbardziej cierpią z powodu negatywnych skutków transportu, takich jak hałas, zatory komunikacyjne i zanieczyszczenia powietrza.

„W pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości (…) chcemy pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Chcemy lepiej zintegrować te miasta z szerszą siecią TEN-T i poprawić połączenia między transportem lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym. Dlatego zaliczamy niektóre miasta do +węzłów miejskich+. Cała sieć TEN-T zawiera teraz 424 takie węzły” – zaznaczyła.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM