Biznes i finanse

SKOTAN SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd SKOTAN S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raport roczny za 2021 r. – 28 kwietnia 2022 r.,

2. Raport za I kwartał 2022 r. – 26 maja 2022 r.,

3. Raport za I półrocze 2022 r. – 27 września 2022 r.,

4. Raport za III kwartał 2022 r. – 25 listopada 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM