Polityka i społeczeństwo

Cyfryzacja KPRM: Dofinansowanie do zakupu dekodera coraz bliżej (komunikat)

Cyfryzacja KPRM informuje:

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, przedłożony przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

Rada Ministrów podjęła decyzję o skierowaniu projektu do Sejmu w trybie pilnym, co pozwoli na skrócenie prac parlamentarnych. Jest to podyktowane przypadającymi na koniec marca pierwszymi przełączeniami sygnału telewizji naziemnej.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych, oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiązać się będzie z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Rząd, mając na uwadze przewidywane wpływy ze sprzedaży uwalnianych częstotliwości, chce dofinansować zakup dekodera, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie.

Uczciwa rekompensata

– Decyzją Komisji Europejskiej uwalniamy pewne częstotliwości na potrzeby szybkiego internetu, wskutek czego część gospodarstw domowych w Polsce może utracić dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej. Chcemy zrekompensować wydatek tym, którzy dalej chcą móc korzystać ze swoich telewizorów. – tłumaczy Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Wprowadzane zmiany to duże wpływy do budżetu państwa – na poziomie 1,2 – 1,6 mld zł. Część z tych środków chcemy przekazać na wsparcie gospodarstw domowych.

– Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera. – wskazuje minister Janusz Cieszyński. – Nasza propozycja to nie świadczenie socjalne, a uczciwa rekompensata za utratę możliwości korzystania z zakupionego sprzętu. Wszystkie państwa Unii Europejskiej skorzystają z dodatkowych wpływów do budżetu, ale Polska jako jeden z nielicznych krajów dba o to, aby te zyski nie były kosztem obywateli – dodaje minister.

Najważniejsze rozwiązania

• Świadczenie, w formie dofinansowania do zakupu dekodera wyniesie 100 zł. Pozwoli to w całości lub w części na pokrycie kosztu zakupu urządzenia umożliwiającego dalszy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Składając wniosek osoba oświadcza, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego.

• Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych.

• W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem pracownika Poczty Polskiej S.A.

• Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe. • Program będzie realizowany do końca 2022 r.

Więcej o nowej telewizji cyfrowej, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, informacje dla widzów i sprzedawców sprzętu można znaleźć na https://www.gov.pl/web/dvbt2 .

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ lgs/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM