Biznes i finanse

SEKO SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne:

raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 6 maja 2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 5 listopada 2022 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 26 sierpnia 2022 r.

3. Raport roczny za 2021 r. – 23 marca 2022 r.

Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz II kwartał roku obrotowego 2022 nie będą publikowane.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM