Biznes i finanse

PKP CARGO SA (5/2022) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 7 lutego 2022 roku od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM