Biznes i finanse

BEST SA (12/2022) Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii W3

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o podjęciu w dniu 21 marca 2022 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 272/2022 w sprawie wprowadzenia 105.085 obligacji serii W3 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda (Obligacje) do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst. Pierwszy dzień notowań Obligacji wyznaczony został na dzień 24 marca 2022 r.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. prospektu podstawowego oraz suplementu nr 1 do prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2021 r., sporządzonych przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200 mln złotych, które razem stanowią prospekt podstawowy oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 16 lutego 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM