Biznes i finanse

EFEKT SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. z siedzibą w Krakowie, (dalej: „Emitent” „Spółka „), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, podaje do publicznej wiadomości informacje o zmianie terminów przekazania do publicznej wiadomości raportów : jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 r.

Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :

jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku, na dzień 31 marca 2022 roku,

Nowy terminy przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to :

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 – 11 kwiecień 2022

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2022 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM