Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (10/2022) Nabycie akcji Spółki przez Dyrektora/osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia o nabyciu w dniu 29 marca 2022 r. przez pana Jeffreya Aulda, Prezesa i Dyrektora Generalnego (CEO) Spółki, łącznie 402.000 Akcji Zwykłych Spółki po średniej cenie 1,724 pensa za Akcję. Po transakcji nabycia, łączna liczba posiadanych przez pana Aulda Akcji Zwykłych Spółki wynosi 3.908.752, co stanowi 0,3427% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego, sporządzonego w języku angielskim, zawierającego powiadomienie o nabyciu, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM