Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (5/2022) Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A. („Acciona” podmiot dominujący wobec Spółki – 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu):

– Aneks nr XVIII do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. (Raport bieżący 29/2013) z Acciona. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,49 mln EUR (co stanowi równowartość 62,92 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 12 kwietnia 2022 r. w wysokości 1 EUR = 4,6626 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 1 października 2022 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.

– Aneks nr IX do Umowy pożyczki z 5 grudnia 2012 (Raport bieżący 53/2012) z Acciona. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 14,71 mln EUR (co stanowi równowartość 68,61 mln PLN) powiększoną o odsetki do dnia 15 lipca 2023 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM