Biznes i finanse

GPW SA (2/2022) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z 13 stycznia 2022 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy GPW za I kwartał 2022 roku, z 19 maja 2022 roku na 30 maja 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 19 maja 2022 roku przekaże wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM