Biznes i finanse

LPP SA (14/2022) Informacja na temat dywidendy

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA wypłatę dywidendy z zysku netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 w wysokości 350 PLN na akcję i ustalenie dnia dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 roku oraz wypłatę dywidendy w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 roku;

– druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM