Biznes i finanse

ZUE SA (24/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 30 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez Spółkę oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137″.

Zamawiający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 37,3 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 45,9 mln zł.

Termin realizacji zadania: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

1)cena – 80%.

2)gwarancja – 10%,

3)termin realizacji zamówienia – 10%.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 52 mln zł brutto. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM