Biznes i finanse

FASING SA (12/2022) Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2021 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2021 rok, sporządzone przez jednostkę dominującą zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.fasing.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe/Rok 2021/Raporty skonsolidowane

Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM