Biznes i finanse

LUBAWA SA (4/2022) Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego

Zarząd Lubawa S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 2 Regionalna Baza Logistyczna (Zamawiający), poinformowała Emitenta o dokonaniu wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr W/37/2022 na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego.

Zamawiający podpisze z Emitentem umowę na dostawę 45 kompletów zestawów minersko – rozpoznawczych o łącznej wartości 8 549 954,55 zł netto – część gwarantowana zamówienia, oraz 30 kompletów o łącznej wartości 5 699 969,70 zł netto – część opcjonalna zamówienia.

Termin realizacji umowy to pięć miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 października 2022 r.

Emitent zwraca uwagę, że zakupy opcjonalne mogą, ale nie muszą nastąpić i są prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Spółce nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego o realizację dostaw opcjonalnych. Termin na uruchomienie części opcjonalnej przez Zamawiającego to 30 czerwca 2022 r.

Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. O podpisaniu umowy lub złożeniu zamówienia na część opcjonalną Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Ze względu na wysoką łączną wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM