Biznes i finanse

STALPROFIL SA (16/2022) Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2021.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2021.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2021, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 21 000 000,00 zł, co daje 1,20 zł. (jeden złoty dwadzieścia groszy) dywidendy na każdą akcję.

Do zaproponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień 24 sierpnia 2022r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2022r. Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM