Biznes i finanse

Rimini Street będzie świadczyć na rzecz SK Networks usługi utrzymania dla bazy danych Oracle w charakterze usługodawcy zewnętrznego

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił, że spółka SK Networks podjęła decyzję o ustanowieniu Rimini Street swoim partnerem ds. utrzymania oprogramowania Oracle. W ramach zawartej umowy Rimini Street będzie świadczyć na rzecz SK Networks usługi utrzymania oprogramowania Oracle DBMS w charakterze usługodawcy zewnętrznego.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005667/en/

Usługi wsparcia dla bazy danych Oracle świadczone przez firmę Rimini Street pozwalają klientom uniknąć wymuszonych aktualizacji, utrzymać pełne wsparcie i realizować biznesową mapę drogową w obszarze IT, a także obniżyć znaczące roczne koszty utrzymania. Firmie SK Networks przydzielono jednego z głównych inżynierów wsparcia, którzy posiadają średnio ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. W ramach umowy z Rimini Street firma korzysta również z ultraszybkiego poziomu obsługi, przewidującego 10-minutowy czas reakcji na krytyczne przypadki o priorytecie 1.

SK networks, spółka macierzysta SK Group, koncentruje się na działalności w zakresie wyposażenia domu (sprzęt AGD) i mobilności (wynajem samochodów i serwis samochodowy). Obecnie jest ona w trakcie przekształcania się w spółkę inwestycyjną, przeznaczając środki na dotychczasową działalność i obiecujące nowe obszary.

Menedżer z SK networks powiedział: „Nasza firma powierzyła Rimini Street, która jest znana ze swojej fachowej wiedzy, zadanie wczesnego reagowania na ryzyko związane z wydajnością i problemami systemów informatycznych. Rimini Street będzie nie tylko świadczyć usługi z zakresu utrzymania, ale także będzie występować jako konsultant ds. operacji informatycznych w celu dopełnienia transformacji cyfrowej”.

„Rimini Street wspiera liderów z branży, aby mogli w pełni wykorzystać potencjał swoich rozwiązań technologicznych i uniknąć niepotrzebnych kosztów, jednocześnie umożliwiając im ponowne inwestowanie w czynniki biznesowe, które przyspieszają wzrost ‒ powiedział Hyungwook Kevin Kim, regionalny dyrektor generalny Rimini Street Korea. ‒ Nasze wielokrotnie nagradzane wsparcie i wyjątkowi specjaliści zapewniają naszym klientom elastyczność, spokój ducha i pewność, której potrzebują, aby powierzyć nam swoje kluczowe systemy oprogramowania dla przedsiębiorstw, dzięki czemu ich zespoły biznesowe i informatyczne mogą skupić się na obszarach, które naprawdę napędzają rozwój organizacji”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na znaczne oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników z działalności. Jak dotąd ponad 4600 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, oraz na profilach firmy na Twitterze @riministreet, Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wartość i czas ewentualnych odkupów akcji własnych w ramach wspólnego planu odkupu akcji własnych; wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz nasza zdolność do wyeliminowania istotnych słabych punktów zidentyfikowanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem gwarancji spółki; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005667/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM