Biznes i finanse

TRITON DEVELOPMENT SA (7/2022) Ponowna publikacja raportów rocznych za 2021 rok

Emitent informuje, że dniu dzisiejszym przekazał do wiadomości publicznej raporty – roczny Emitenta oraz skonsolidowany Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok (Raporty). Spółka informuje, że w Raportach nie zostały wprowadzone żadne zmiany w treści dokumentów, a publikacja Raportów nie wynikała z korekty raportów okresowych opublikowanych terminowo w dniu 29.04.2022 r. Ponowna publikacja wynika jedynie z faktu, że format opublikowanych 29.04.2022 r. sprawozdań finansowych wchodzących w skład raportów rocznych za 2021 rok nie zapewniał łatwego i szybkiego otwarcia plików. Publikacja raportów jest wykonaniem zaleceń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11.05.2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM