Biznes i finanse

ENERGA SA (27/2022) Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 maja 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja br. otrzymał od spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek w sprawie zgłoszenia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 20 maja 2022 roku („ZWZ”) dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ:

– pkt 13. porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,

– pkt 14. porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

– pkt 16. porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku,

jak również zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki (pkt 17. porządku obrad: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna).

Treść wniosku oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. Wniosek akcjonariusza,

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM