Biznes i finanse

SYGNITY SA (23/2022) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Błażeja Dowgielskiego, pełniącego w dniu zawarcia transakcji funkcję Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A., powiadomienie dotyczące dokonania w dniu 13 maja 2022 roku transakcji zbycia 2700 akcji zwykłych na okaziciela Sygnity S.A.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego powiadomienia.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM