Biznes i finanse

TRAKCJA SA (26/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. informuje, iż termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku, planowany pierwotnie na dzień 24 maja 2022 r., zostaje przesunięty na dzień 27 maja 2022 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian:

raport okresowy za I półrocze 2022 roku – 14 września 2022 roku;

– raport okresowy za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM