Biznes i finanse

Porządek obrad 42 . posiedzenia Senatu (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu przesyła aktualny porządek obrad 42. posiedzenia Senatu.

1. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

druki sejmowe nr 2238, 2240, 2240-A

druki senackie nr 710, 710 A

2. Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2154, do druku 2154, 2168, 2168-A

druki senackie nr 700, 700 A

3. Ustawa o Akademii Kopernikańskiej.

druki sejmowe nr 2070, do druku 2070, 2200, 2200-A

druki senackie nr 702, 702 A

4. Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

druki sejmowe nr 2222, 2227

druk senacki nr 711

5. Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2134, do druku 2134, 2194, 2194-A

druki senackie nr 703, 703 A

6. Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2152, do druku 2152, 2191

druki senackie nr 698, 698 A

7. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

druki sejmowe nr 2185, 2188

druki senackie nr 699, 699 A

8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

druki sejmowe nr 2138, do druku 2138, 2197, 2197-A

druki senackie nr 701, 701 A

9. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2182, do druku nr 2182, 2226, 2226-A

druk senacki nr 715

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki senackie nr 694, 694 S

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 645, 645 S

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze.

druki senackie nr 636, 636 S

13. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan.

druk senacki nr 718

14. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego.

druk senacki nr 719

15. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mok/


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM