Biznes i finanse

3R GAMES SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 49 11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (162) (284) (35) (62)
EBITDA* (162) (273) (35) (60)
Zysk (strata) brutto (202) (304) (43) (66)
Zysk (strata) netto (202) (304) (43) (66)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (484) (675) (104) (148)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 490 (8) 105 (2)
Przepływy pieniężne netto – razem 6 (683) 1 (149)
Liczba akcji 73 637 880 73 637 880 73 637 880 73 637 880
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,01 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 0,18 0,19 0,04 0,04

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM