Biznes i finanse

PHN SA (5/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2021 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 24 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 72 675 254,35 PLN poprzez przeznaczenie:

– kwoty 18 438 232,68 PLN zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,36 PLN na 1 akcję,

– kwoty 54 237 021,67 PLN zysku na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2021 r., kierował się sytuacją makroekonomiczną oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Zarząd Spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 18 sierpnia 2022 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM