Biznes i finanse

KPPD SA (18/2022) Informacje w sprawie spornej z ZUS.

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących i okresowych, dotyczących toczących się postępowań sądowych w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej za lata 2006-2016, oraz do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o oddaleniu apelacji Spółki w sprawie jednego z oddziałów (ZPD Świerczyna), informuje, że dokonano stosownych korekt deklaracji, w wyniku czego została ustalona przez ZUS wysokość naszego zobowiązania łącznie z odsetkami na kwotę 83 282,35 zł. Zostanie to zaliczone do kosztów roku bieżącego.

W powyższej sprawie Spółka skierowała skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM