Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (45/2022) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości:

Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie, od Beyondream Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) („BD”) o osiągnięciu przez BD 65,82% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Osiągnięcie przedmiotowego progu nastąpiło 26 maja 2022 r. w wyniku zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji Spółki, które zostało dokonane na podstawie uchwały nr 4 z 9 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM