Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA (20/2022) Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. za rok obrotowy 2021, Sprawozdanie Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które to dokumenty zgodnie z planowanym porządkiem obrad zostaną przedstawione do rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM