Biznes i finanse

Univar Solutions i ANGUS rozszerzają zakres umowy dystrybucyjnej w Europie w celu objęcia nią rynku chemii gospodarczej i przemysłowej

ROTTERDAM, Holandia, 27 maja 2022 r. /PRNewswire/ — Europe, Univar B.V., spółka zależna Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) („Univar Solutions” lub „Spółka”), globalnego dystrybutora substancji chemicznych i składników oraz dostawcy usług rozszerzonych, ogłosiła dzisiaj rozszerzenie zakresu umowy dystrybucyjnej zawartej ze spółką ANGUS („ANGUS”), wiodącym światowym producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych na potrzeby nauk przyrodniczych, chemii gospodarczej, produktów higieny osobistej i chemii przemysłowej, w celu objęcia swoimi usługami paneuropejskiego rynku chemii gospodarczej i przemysłowej (ang. Homecare & Industrial Cleaning, HIC). Umowa ta umożliwi firmie Univar Solutions zapewnienie klientom szerszego dostępu do specjalistycznych substancji czyszczących, a także wszechstronnych innowacji technicznych i wsparcia w zakresie zaopatrzenia.

Klienci Univar Solutions w całej Europie mają teraz dostęp do specjalistycznych dodatków ANGUS, takich jak AMP™ (aminometylo propanol) i TRIS AMINO™ Crystals (trometamina), które zostały zaprojektowane w celu poprawy wydajności, profilu bezpieczeństwa i stabilności produktów czyszczących, również z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. W ramach rozszerzonej umowy w ofercie Univar Solutions znajdą się również aminoalkohole ANGUS klasy ULTRA PC™, przeznaczone do użytku domowego i przemysłowego, w przypadku którego wymagana jest niska zawartość amin drugorzędowych.

„W Univar Solutions wspieramy producentów chemii gospodarczej i przemysłowej na całym świecie w oparciu o system piasty i szprych (hub-and-spoke) obejmujący Centra Rozwiązań oferujące prototypowanie, analizę trendów, ocenę wydajności i surowców oraz opracowania i pomoc techniczną ‒ powiedział Aaron Lee, globalny wiceprezes ds. chemii gospodarczej i przemysłowej w Univar Solutions. – Dzięki szerokiej ofercie materiałów od wiodących światowych dostawców specjalistycznych i podstawowych produktów, Univar Solutions może pomóc w opracowaniu bardziej wydajnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie detergentów do prania, środków do czyszczenia szkła i innych unikalnych zastosowań. Zawarta umowa zapewni dodatkowe wsparcia łańcuchów dostaw i procesów opracowywania produktów w całej Europie”.

Umowa rozszerza relacje Univar Solutions z firmą ANGUS, która obecnie obsługuje klientów na rynkach kosmetyków i środków higieny osobistej; farb, klejów, uszczelniaczy i elastometrów, a także dodatków na bazie gumy i tworzyw sztucznych. ANGUS posiada unikalną ofertę zarejestrowanych na całym świecie dodatków aminoalkoholowych, które spełniają złożone wymogi w zakresie formuły HIC i które uzupełniają szeroką ofertę specjalistycznych składników i rozwiązań firmy Univar Solutions.

„Oferowane przez nas specjalistyczne dodatki cechuje połączenie doskonałej wydajności z widocznymi, wymiernymi korzyściami w szerokim zakresie zastosowań końcowych ‒ począwszy od mycia naczyń, poprzez czyszczenie tkanin i pielęgnację zwierząt domowych, aż po intensywne czyszczenie powierzchni ‒ powiedział Liam Doherty, starszy wiceprezes na region Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii w ANGUS Chemical Company. – Cieszymy się z możliwości rozszerzenia naszej dotychczasowej umowy z Univar Solutions oraz skorzystania z szerokiej sieci i doświadczenia firmy w zakresie chemii gospodarczej i przemysłowej, aby zapewnić lepszej jakości rozwiązania dla producentów z całej Europy, którzy używają wyrobów chemicznych ANGUS”.

Spółka Univar Solutions wraz ze swoim zespołem naukowców, ekspertów ds. receptur i specjalistów ds. zastosowań pomaga społecznościom zapewnić dobre zdrowie, wyżywienie, czystość i bezpieczeństwo, przyczyniając się do rozwoju i dostaw bardziej zrównoważonych środków czystości. Ponieważ konsumenci coraz częściej oczekują bardziej zrównoważonych preparatów o wyjątkowej wydajności, nasz zespół ekspertów w obrębie globalnej sieci Centrów Rozwiązań pracuje nad skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek, rozwiązaniem problemów i zapewnieniem innowacyjnych składników opartych na oryginalnych pomysłach.

Więcej informacji na temat oferty produktów chemii gospodarczej i przemysłowej Univar Solutions można znaleźć na stronie: https://www.univarsolutions.com/industries/homecare-industrial-cleaning.

Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) jest czołowym globalnym dystrybutorem towarów, substancji chemicznych specjalnego przeznaczenia i składników, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy fachowej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym Spółka jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług rozszerzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Realizując cel zapewniania społecznościom zdrowia, żywności, czystości i bezpieczeństwa, Univar Solutions angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i skupieniu na wspólnym wzroście.

Więcej informacji na stronie: univarsolutions.com.

ANGUS Chemical Company

ANGUS jest czołowym globalnym producentem i sprzedawcą specjalistycznych składników do zastosowań biotechnologicznych, farmaceutycznych, konsumenckich i przemysłowych. Firma wprowadza innowacje na bazie unikalnych substancji chemicznych z grupy nitroalkanów, w tym flagowych dodatków wielofunkcyjnych AMP™ (aminometylo-propanol) i buforów TRIS AMINO™ (trometamina), które powstają we w pełni zintegrowanych zakładach produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych i Niemczech oraz zostały odznaczone certyfikatami ISO 9001. ANGUS obsługuje klientów na całym świecie za pośrednictwem sześciu regionalnych Centrów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Chicago (Illinois), Paryżu (Francja), São Paulo (Brazylia), Singapurze, Szanghaju (Chiny) i Bombaju (Indie). Siedziba główna firmy znajduje się w Buffalo Grove, w stanie Illinois. www.angus.com

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i naszych zamierzeń, przekonań, oczekiwań i przewidywań na przyszłość, które stanowią „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu art. 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i art. 21E Ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. z późn. zm. Wypowiedzi prognozujące podlegają znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, z których wiele może być poza kontrolą Spółki. Wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności, które mogą sprawić, że rzeczywiste rezultaty będą się znacznie różnić od przewidywań i założeń. Szczegółowe omówienie tych czynników i niepewności znajduje się w dokumentach złożonych przez Spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Do potencjalnych czynników, które mogą mieć wpływ na wypowiedzi prognozujące, należą m.in. ostateczny zasięg geograficzny pandemii COVID-19; czas trwania i ciężkość pandemii COVID-19; działania, jakie organy rządowe mogą podjąć w celu przeciwdziałania lub łagodzenia skutków pandemii COVID-19; potencjalny negatywny wpływ COVID-19 na gospodarkę i światową i naszych klientów i dostawców; ogólny wpływ pandemii COVID-19 na naszą działalność, wyniki działalności i kondycję finansową; inne zmiany ogólnych warunków gospodarczych, w szczególności produkcji przemysłowej i zapotrzebowania ze strony naszych klientów; znaczące zmiany strategii biznesowych producentów lub działalności naszych klientów; zwiększona presja ze strony konkurencji, w szczególności w wyniku konsolidacji podmiotów konkurencyjnych; znaczące zmiany w cenach, zapotrzebowaniu i dostępności substancji chemicznych; nasze poziomy zadłużenia, ograniczenia wynikające z naszych instrumentów dłużnych oraz nasza zdolność do uzyskania dodatkowego finansowania w razie potrzeby; szeroki zakres przepisów i regulacji, którym podlegamy, w tym liczne przepisy w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa; brak możliwości zintegrowania działalności i systemów przejmowanych przez nas spółek, w tym Nexeo Solutions, Inc., lub do uzyskania przewidywanych korzyści z takich przejęć; potencjalne zakłócenia działalności i naruszenia bezpieczeństwa, w tym incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa; brak możliwości wygenerowania wystarczającego kapitału obrotowego; wzrost kosztów transportu i paliwa oraz zmiany w naszych relacjach z dostawcami zewnętrznymi; wypadki, awarie bezpieczeństwa, szkody dla środowiska, problemy z jakością produktów i odpowiedzialnością za produkty oraz ich zwroty; poważne lub systemowe awarie dostaw obejmujące naszą sieć dystrybucyjną lub oferowane przez nas produkty; ryzyko operacyjne nieobjęte przez nas odpowiednim ubezpieczeniem; trwające spory sądowe i innego rodzaju ryzyko prawne lub regulacyjne; wyzwania związane z działalnością międzynarodową; narażenie na zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut; potencjalne pogorszenie się reputacji spółki; zobowiązania wynikające z przejęć, przedsięwzięć i inwestycji strategicznych; negatywne zmiany mające wpływ na nasze plany emerytalne i plany emerytalne z udziałem wielu pracodawców; zakłócenia pracy związane z pracownikami zrzeszonymi w związkach zawodowych; oraz wszelkie pozostałe czynniki opisane w dokumentach Spółki złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ostrzegamy, że wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej nie są gwarancją przyszłych wydarzeń lub wyników oraz że rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych podanych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej. Ponadto wypowiedzi prognozujące zasadniczo zawierają wyrażenia odnoszące się do przyszłości, m.in. „może”, „planuje”, „stara się”, „będzie”, „oczekuje”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje”, „uważa” lub „kontynuuje” albo ich zaprzeczenia lub odmiany bądź zbliżoną terminologię. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, a Spółka nie podejmuje się ich aktualizacji lub przeglądu w celu odzwierciedlenia zmian założeń, wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub w innym celu, chyba że prawo stanowi inaczej.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1826273/Univar_Solutions_and_ANGUS_Expand_Distribution_Agreement.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

Źródło: Univar Solutions Inc.

Źródło informacji: PR Newswire

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM