Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (32/2022) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Pana Marka Dziubińskiego z dniem 30 czerwca 2022 r. oraz z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Martina Jasinskiego z dniem 30 czerwca 2022 r..

W załączeniu oświadczenia o rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM