Biznes i finanse

VRG SA (22/2022) Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2022 z dnia 24 maja 2022 r., w uzupełnieniu podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały nr 4a/06/2022 dotyczącej punktu 11 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. o treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM