Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2022-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z usług badań i rozwoju 1 036 424 223 93
Koszt własny sprzedanych usług 282 61
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 754 424 162 93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 853 -5 214 -2 335 -1 140
Zysk (strata) brutto -10 976 -5 327 -2 362 -1 165
Zysk (strata) netto -10 976 -5 327 -2 362 -1 165
Liczba akcji (w szt.) 4 127 972 3 256 472 4 127 972 3 256 472
Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -2,66 -1,64 -1 -0,36
Dane bilansowe*
Aktywa trwałe 11 591 12 986 2 491 2 823
Aktywa obrotowe 122 431 130 555 26 315 28 385
Kapitał własny 115 671 124 201 24 862 27 004
Zobowiązania długoterminowe 2 327 2 973 500 646
Zobowiązania krótkoterminowe 16 024 16 367 3 444 3 559
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 467 -10 251 -1 176 -2 242
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 -86 -4 -19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 753 7 015 -377 1 534
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z usług badań i rozwoju 1 036 424 223 93
Koszt własny sprzedanych usług 282 61
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 754 424 162 93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 755 -5 231 -2 314 -1 144
Zysk (strata) brutto -10 878 -5 344 -2 341 -1 169
Zysk (strata) netto -10 878 -5 344 -2 341 -1 169
Liczba akcji (w szt.) 4 127 972 3 256 472 4 127 972 3 256 472
Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -2,64 -1,64 -1 -0,36
Dane bilansowe*
Aktywa trwałe 11 569 13 049 2 487 2 837
Aktywa obrotowe 122 359 130 220 26 300 28 312
Kapitał własny 115 631 124 063 24 854 26 974
Zobowiązania długoterminowe 2 327 2 973 500 646
Zobowiązania krótkoterminowe 15 970 16 233 3 433 3 529
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 203 -10 259 -1 120 -2 244
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 -86 -4 -19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 754 7 015 -377 1 534

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM