Biznes i finanse

IMPERIO ASI SA (7/2022) otrzymanie od M FOOD oferty objęcia akcji, zobowiązania do zwrotu pożyczki, zawarcie umowy objęcia akcji M FOOD

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Imperio”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 29 września 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2022 r. w związku z żądaniem Imperio zwrotu pożyczki udzielonej M FOOD S.A., Imperio otrzymało od M FOOD S.A. ofertę objęcia 194.312 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej wynoszącej 3,20 zł tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 621.798,40 zł wraz z zobowiązaniem M FOOD S.A. do zwrotu pożyczki z odsetkami w łącznej wysokości 621.797,26 zł w terminie do 16 czerwca 2022 r. włącznie.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta przyjął wskazaną ofertę i zawarł umowę objęcia wemitowanych w dniu 24 maja 2022 na podstawie uchwały Zarządu M FOOD S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 194.312 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki M FOOD S.A. po cenie emisyjnej wynoszącej 3,20 zł tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 621.798,40 zł. Emitent zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w terminie do 17 czerwca 2022 r. włącznie. Formalnie Emitent nabędzie wskazane akcje, po zarejestrowaniu przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego dotyczącego emisji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM