Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: notariusze z nowymi uprawnieniami, ale pod kontrolą

Z informacji uzyskanych przez Prawo.pl w sprawie projektu ma być zwołane nadzwyczajne posiedzenie KRN, analizuje go też Stowarzyszenie Notariuszy RP.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że pozycja notariusza różni się od pozycji innych zawodów zajmujących się świadczeniem usług prawnych, ponieważ notariusz ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu prawnego. W myśl projektu ma być więc funkcjonariuszem publicznym.

W cytowanym przez Prawo.pl uzasadnieniu Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy, że „w przestrzeni publicznej niestety ciągle pojawiają się liczne doniesienia o poważnych nieprawidłowościach przy wykonywaniu czynności notarialnych. Niejednokrotnie mają one związek z działalnością kryminalną, w tym w ramach zorganizowanych grup przestępczych. Zdarza się, że sami notariusze w związku z pełnieniem obowiązków, takich przestępstw się dopuszczają”.

Sposobem na nieprawidłowości mają być unormowania dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy oraz wzmocnienia nadzoru. W opinii ekspertów portalu Prawo.pl resort chce wprowadzenia przepisów regulujących zawieszenie notariusza w czynnościach poprzez postanowienie ministra.

Zawieszenie notariusza w czynnościach skutkować będzie zawieszeniem z mocy prawa w pełnieniu wszelkich funkcji w samorządzie notarialnym, a wniesienie zażalenia (do Sądu Okręgowego w Warszawie, w ciągu siedmiu dni) na postanowienie o zawieszeniu nie wstrzyma jego wykonania.

Prawo.pl informuje, że zmiany obejmą też bieg przedawnienia dyscyplinarnego, którego przerwanie będzie następowało wskutek wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Minister Sprawiedliwości powoła również spośród kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Notarialną Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu, który ma prowadzić dochodzenia dyscyplinarne, składać wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz występować w roli oskarżyciela przed sądami dyscyplinarnymi w sprawach, w których złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zmiany-w-postepowaniu-dyscyplinarnym-notariuszy,515419.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM