Biznes i finanse

PROCAD SA (13/2022) Nabycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków porozumienia akcjonariuszy, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 4 października 2021 roku, zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów w PROCAD SA o co najmniej 1%, w wyniku nabycia przez członków porozumienia, Jarosława Jarzyńskiego i Janusza Szczęśniaka, w dniu 30 maja 2022 r. w drodze transakcji sesyjnych, łącznie 220.495 akcji PROCAD SA. Przed zmianą udziału członkowie porozumienia posiadali 8.354.563 akcji PROCAD SA, reprezentujących łącznie 92,63% kapitału zakładowego Emitenta. Po zmianie udziału posiadają 8.575.058 akcji, reprezentujących łącznie 95,08% kapitału zakładowego PROCAD SA.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM