Biznes i finanse

SHOPER SA (15/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.

Zarząd Shoper S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się i zakończyło w dniu 31 maja 2022 roku , następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

? V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR: 7 089 340 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 7 089 340 głosów na ZWZ, co stanowiło 30,04% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 25,22%

? KFF SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE KFF SOCIETE: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%

? KRAWCZYK KRZYSZTOF JANUSZ: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%

? KRAWCZYK RAFAŁ: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%

? „MODHAUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA „MODHAUS” SP. Z O.O.: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%

Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień ZWZ akcji Spółki wynosiła 28 115 000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 23 600 545 głosów, tj. 83,94% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM