Biznes i finanse

MF: polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe z udziałem ministra finansów Magdaleny Rzeczkowskiej (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje:

Polska minister finansów spotkała się w Pradze z ministrem finansów Czech Zbynkiem Stanjurą w ramach VII edycji polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych.

Główne wątki rozmów to wojna w Ukrainie i jej skutki finansowe, bilateralna współpraca podatkowa oraz współpraca w obliczu wyzwań stojących przed UE w czasie prezydencji Czech w Radzie UE.

Jednym z wątków w kontekście agresji Rosji na Ukrainę był temat unijnych reguł fiskalnych, będących przedmiotem dyskusji na forum Unii Europejskiej.

„Uważamy, że wojna tuż za wschodnią granicą Unii Europejskiej wymaga od nas, państw członkowskich, podjęcia decyzji w kontekście unijnych reguł, jak traktować wydatki dotyczące obronności i bezpieczeństwa, które są wspólnym dobrem dla Unii Europejskiej. Wymagają one, naszym zdaniem, szczególnego traktowania, jako że wspierają międzynarodową solidarność i realizację celów politycznych Unii, które są jednymi z celów wspieranych przez unijne ramy fiskalne” – powiedziała minister Rzeczkowska.

W kontekście trwającej wojny u naszego wschodniego sąsiada, ministrowie wyrazili chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz sprostania wyzwaniom przede wszystkim humanitarnym i bezpieczeństwa.

Tematem była także wymiana doświadczeń w obszarze podatkowym, w szczególności przeciwdziałania luce VAT i dalsze prace nad wymianą informacji w tym obszarze oraz współpracy eksperckiej.

Ministrowie potwierdzili kontynuację działań na rzecz bardziej elastycznego wykorzystywania funduszy unijnych oraz środków z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy.

Przedstawiciele resortu finansów Polski i Czech wymienili się opiniami na temat zasobów własnych budżetu Unii Europejskiej, czyli źródeł finansowania wspólnych unijnych wydatków.

„W naszej ocenie część obecnych propozycji zmiany koszyka zasobów własnych wymaga modyfikacji w celu wspierania finansowania transformacji klimatyczno-energetycznej oraz bardziej zrównoważonego obciążenia państw członkowskich” – dodała minister.

Tematy będą kontynuowane w czasie prezydencji Czech w Radzie Unii Europejskiej.

„Jestem przekonana, że czeska Prezydencja przyczyni się do sprawnej kontynuacji prac prowadzonych na forum UE służących wspieraniu wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych, ale też wyczulenia na szereg stojących przed nami palących wyzwań, w szczególności z perspektywy naszego regionu” – powiedziała polska minister.

Ministrowie poparli dla dalszych wysiłków na rzecz dokończenia budowy unii bankowej. Mimo że Polska i Czechy znajdują się poza strefą euro, to system instytucji finansowych ma wzajemne powiązania w całej Unii, dlatego jest to temat także istotny dla tych krajów. Decyzje w gronie Eurogrupy zapadają w tzw. formacie inkluzywnym, czyli z udziałem państw spoza strefy euro. Tematyka ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia stabilności finansowej na rynkach państw macierzystych oraz goszczących instytucje finansowe.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM