Biznes i finanse

BANK PEKAO SA (16/2022) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 15 czerwca 2022 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 173.166.276 akcji, uprawniających do 173.166.276 głosów, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego Banku oraz ogólnej liczby głosów w Banku.

Co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., któremu przysługiwało 52.494.007 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 30,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 20,00% ogólnej liczby głosów w Banku;

2. Polski Fundusz Rozwoju S.A., któremu przysługiwało 33.596.166 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,40% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 12,80% ogólnej liczby głosów w Banku;

3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, któremu przysługiwało 13.164.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,60% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,02% ogólnej liczby głosów w Banku;

4. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 16.800.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,70% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,40% ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1983, z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM