Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (25/2022) Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynęły od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim, zawiadomienia przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, o nabyciu przez ten podmiot akcji Spółki w dniach 15, 17 i 20 czerwca 2022 r. Spółka w załączeniu przekazuje powiadomienie pierwotne oraz powiadomienie korygujące wynikające z konieczności eliminacji błędu polegającego na powieleniu w wykazie transakcji z dnia 15 czerwca 2022 r. czterech transakcji z dnia 17 czerwca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM