Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (15/2022) Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 10 w związku z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. powołało w dniu 23 czerwca 2022 roku następujące osoby do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Marek Gabryjelski – Członek Rady Nadzorczej,

2. Lesław Kula – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu Spółka przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. (opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska oraz informację o długości kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM