Biznes i finanse

SHOPER SA (5/2022) Szacunkowe skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2022 r.

Zarząd spółki Shoper S.A. („Emitent”), na bazie wstępnej analizy dostępnych wyników finansowych szacuje, że:

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Shoper S.A. uzyskała następujące wyniki finansowe:

1. przychody ze sprzedaży: 26,3 mln zł, wobec 15,8 mln zł w pierwszym kwartale roku 2021 (wzrost o 67 proc.)

2. skorygowany wynik EBITDA (wynik EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz wyceny programów

motywacyjnych): 8,1 mln zł, wobec 7,2 mln zł w pierwszym kwartale roku 2021 (wzrost o 14 proc.)

3. wynik EBITDA: 7,7 mln zł, wobec 6,4 mln zł w pierwszym kwartale roku 2021 (wzrost o 20 proc.)

Zarząd spółki Shoper S.A. informuje również, iż wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu „private label”, (GMV Sklepy) wyniosła w pierwszym kwartale roku 2022 1,7 mld zł, wobec 1,2 mld zł w pierwszym kwartale roku 2021 (wzrost o 38 proc.). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu „private label”, (GMV Omnichannel) wyniosła w pierwszym kwartale roku 2022 1,8 mld zł, wobec 1,3 mld zł w pierwszym kwartale roku 2021 (wzrost o 39 proc.).

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Publikacja raportu rocznego za rok 2021 planowana jest na dzień 17 maja 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM