Biznes i finanse

ENEA SA (45/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej kadencji

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI wspólnej kadencji następujące osoby:

– Pana Mariusza Damasiewicza,

– Pana Mariusza Pliszka,

– Pana Mariusza Romańczuk,

– Pana Rafała Włodarskiego i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

– Pana Pawła Koroblowskiego,

– Pana Tomasza Lisa,

– Pana Radosława Kwaśnickiego,

– Panią Dorotę Szymanek,

– Pana Romana Stryjskiego.

Pozostałe informacje nt. powołanych Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM