Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (33/2022) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Huuuge, Inc. („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022 oraz RB 9/2022 oraz RB 23/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak następuje:

– w dniu 20 czerwca 2022 r. – 67 194 akcji własnych o łącznej wartości 1 112 287,08 zł, za średnią jednostkową cenę 16,55 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 21 czerwca 2022 r. – 68 039 akcji własnych o łącznej wartości 1 152 033,02 zł, za średnią jednostkową cenę 16,93 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 22 czerwca 2022 r. – 64 479 akcji własnych o łącznej wartości 1 073 030,66 zł, za średnią jednostkową cenę 16,64 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 23 czerwca 2022 r. – 63 950 akcji własnych o łącznej wartości 1 090 217,71 zł, za średnią jednostkową cenę 17,05 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

– w dniu 24 czerwca 2022 r. – 63 397 akcji własnych o łącznej wartości 1 139 845,46 zł, za średnią jednostkową cenę 17,98 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 4 571 474 akcji własnych stanowiących 5,43% kapitału zakładowego Emitenta i dających 5,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM