Biznes i finanse

LUBAWA SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 24 czerwca 2022 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM