Biznes i finanse

MF: Spotkanie Ministra Finansów z Gubernatorem Banku Rozwoju Rady Europy (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje:

• 24 czerwca br. odbyło się spotkanie Ministra Finansów i Gubernatora BRRE.

• Spotkanie dotyczyło m.in. obecnej i przyszłej współpracy Polski z BRRE.

• Podpisano umowę pożyczki na kwotę 450 mln euro.

• Zostanie ona przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych na pomoc obywatelom Ukrainy.

24 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Finansów Magdaleny Rzeczkowskiej z Gubernatorem Banku Rozwoju Radu Europy Carlo Monticellim.

W jego trakcie zostały poruszone tematy aktualnej i przyszłej współpracy Polski z BRRE, aktualnie finansowanych projektów oraz możliwych nowych obszarów zaangażowania Banku.

Została podpisana umowa pożyczki, w wysokości 450 mln euro. Zostanie ona przeznaczona na refinansowanie wydatków Funduszu Pomocy utworzonego w BGKw celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną.

Polska docenia długoletnią, owocną współpracę z Bankiem Rozwoju Rady Europy w zakresie wsparcia finansowego udzielanego przez Bank podmiotom prywatnym i publicznym. Wyrazem tej współpracy jest pożyczka w kwoce 450 mln EUR przeznaczona na refinansowanie wydatków Funduszu Pomocy utworzonego w BGK – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

***

Inwestycje BRRE w Polsce

Bank Rozwoju Rady Europy jest instytucją finansową Rady Europy, do której należą 42 państwa.

Polska przystąpiła do BRRE w 1998 r. i jest aktualnie jednym z największych pożyczkobiorców Banku.

Polska należy do grupy „państw docelowych” tj. grupy 22 krajów mogących korzystać z zwiększonego wsparcia kredytowego ze strony Banku.

Od momentu przystąpienia Bank sfinansował w naszym kraju 78 projektów o łącznej wartości ponad 6 mld EUR. Bank udzielał kredytów na rzecz Skarbu Państwa, samorządów oraz podmiotów prywatnych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ms/ mmu/


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM